Contact
Portal login
Backdrop

Veel bedrijven zijn zich bewust van de waarde van data, maar toch blijkt het voor veel bedrijven lastig te zijn om alle verzamelde gegevens samen te brengen en om te zetten in informatie die ingezet kan worden in besluitneming. LinkThings is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van zulke data oplossingen voor bedrijven, zodat aanwezige gegevens omgezet kunnen worden in bruikbare informatie.

Daarnaast adviseren zij bedrijven in de beste wijze waarop zij gegevens kunnen vastleggen in hun bronsystemen. “In eerste instantie brengen we de wensen en behoeften van een organisatie in kaart en kijken we naar de aanwezige databronnen die kunnen bijdragen aan deze inzichten”, aldus Frank Broos van LinkThings Analytics. “Men kan hier denken aan het verkrijgen van inzicht in het marktaandeel, productvolume, welke regio het snelst groeit en het identificeren van mogelijke uitbreidingsgebieden voor een bedrijf”.

Data oplossingen door LinkThings

Voorspellen

Daarnaast zet LinkThings sterk in op technieken uit de Artificiële Intelligentie (AI) om voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst op basis van gevalideerde historische data. Broos geeft aan dat ze data oplossingen bouwen voor bedrijven uit allerlei verschillende sectoren waaronder kwekerijen, exporteurs, logistieke bedrijven en uitzendbureaus. “Deze bedrijven beschikken vaak over grote hoeveelheden financiële, logistieke, operationele, voorraad- en productiegegevens. Voor veel bedrijven ligt er echter nog een grote uitdaging in het omzetten van al deze gegevens in bruikbare informatie dat gebruikt kan worden in doelbewuste actie ter bevordering van de prestaties van een bedrijf of organisatie”.

Huidige rapportage omgeving

De huidige rapportages die beschikbaar zijn binnen bedrijven en organisaties zijn vaak nog sterk afhankelijk van de handmatige invoer van data en samenvoeging van data vanuit verschillende applicaties, externe databronnen en Excel-overzichten. Bovendien moeten deze talloze handmatige handelingen veelal herhaald worden bij het verkrijgen van nieuwe data wat het proces zeer foutgevoelig en traag maakt.

Business Intelligence (BI)

LinkThings werkt met de modernste technieken om er voor te zorgen dat het gehele proces van het omzetten van verzamelde gegevens in bruikbare informatie volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd wordt. LinkThings werkt o.a. met API integratie om met meerdere softwarepakketten te koppelen. “Om er voor te zorgen dat rapportages altijd actueel zijn, maken wij gebruik van automatisch gegenereerde triggers binnen een Cloud computing omgeving voor het ophalen van bronbestanden”, aldus Broos. “Daarnaast maken wij gebruik van SQL, een krachtige database tool voor het manipuleren en transformeren van data. Zo kunnen we bepaalde logische regels toepassen op de ruwe data, zodat nieuwe inzichten gegenereerd worden. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan het creëren van een historisch overzicht van openstaande betalingen door de tijd heen op basis van aanwezige factuurgegevens”.

Nadat alle ruwe bronbestanden zijn getransformeerd, moeten al deze informatiebronnen bij elkaar gebracht worden. Wanneer deze transformatie en samenvoeging succesvol is verlopen, kan er een schat aan bruikbare informatie beschikbaar gemaakt worden voor een organisatie waarop zij hun besluitneming kunnen afstemmen. LinkThings maakt hier gebruik van Power BI, een tool die gebruikt kan worden voor het samenvoegen van talloze databronnen in één datamodel. Vervolgens kan deze informatie middels kaarten met kerncijfers, tabellen en grafieken gevisualiseerd worden. Daarnaast is de kracht van Power BI dat er een dynamische omgeving gecreëerd kan worden waarin gebruikers door middel van filterknoppen kunnen inzoomen op bepaalde gegevens binnen de organisatie. “Gebruikers kunnen bijvoorbeeld inzoomen op het marktaandeel in een bepaalde regio, het productvolume van een dochterbedrijf of de verkoop van premium producten”, aldus Broos. “Daarnaast kunnen we binnen Power BI specificeren welke personen toegang mogen krijgen tot welke gegevens binnen de organisatie”.

Samenwerking

“Het mooie van ons vak is dat je in nauwe samenwerking met een bedrijf daadwerkelijk iets moois ziet ontstaan dat direct waarde toevoegt aan een organisatie”, aldus Broos. “In eerste instantie bestaat binnen bedrijven vaak de wens om alle bedrijfsgegevens up-to-date in één dashboard omgeving te hebben. Gaandeweg wordt echter gerealiseerd dat onze data oplossingen talloze nieuwe inzichten kunnen genereren en een sterk fundament vormen voor de ontwikkeling van voorspellende modellen”.

Verder lezen