Contact
Portal login
Backdrop

ETL is een cruciaal onderdeel van datamanagement en analyse in de moderne bedrijfswereld. We gaan het hebben over wat ETL is, hoe het werkt, en enkele relevante aspecten zoals ETL-tools, ETL-processen, ETL in Azure, en ETL in Power BI.

ETL, dat staat voor Extract, Transform, Load, is een dataverwerkingstechniek die wordt gebruikt om gegevens van verschillende bronnen te verzamelen, te transformeren en vervolgens in een datawarehouse te laden. Laten we eens dieper ingaan op de belangrijkste onderdelen van ETL.

ETL processen (Extract transform load)

Extract

Het eerste stadium van ETL is 'Extract.' Hier halen we gegevens op uit verschillende bronnen, zoals databases, softwarepakketten of spreadsheets, De bedoeling is om ruwe gegevens te verzamelen en voor te bereiden voor verdere verwerking.

Transform

Het 'Transform' gedeelte van ETL is waar echt de waarde wordt gecreëerd. Hier passen we verschillende transformaties toe op de gegevens die eerder zijn opgehaald.

Deze transformaties kunnen variëren van het filteren van ongewenste gegevens tot het omzetten van waarden, het samenvoegen van tabellen, en meer. Het doel is om de gegevens geschikt te maken voor analyse, zodat gegevens ook samengevoegd kunnen worden.

Load

Het laatste deel van ETL is 'Load.' Hier nemen we de getransformeerde gegevens en laden ze in een doeldatabase of datawarehouse. Dit maakt de gegevens toegankelijk voor rapportage, analyse en andere zakelijke doeleinden. Deze rapportages maken wij dan weer in de Business Intelligence tool van Microsoft.

Hoe Werkt ETL?

Om een beter begrip te krijgen van hoe ETL werkt, is het goed om dit met een voorbeeld toe te lichten:

Stel je voor dat je een teler bent en je wilt inzicht krijgen in de verkoopgegevens van je teelt.

  1. Extract: Je begint met het extraheren van verkoopgegevens uit verschillende bronnen, zoals je website, ERP en CRM. Deze gegevens kunnen in verschillende formaten en structuren zijn.
  2. Transform: Nu komt het transformerende gedeelte. Je standaardiseert de gegevens, zodat ze in één formaat zijn. We transformeren de data dus eigenlijk op een manier, zodat alle data met elkaar kan ‘praten’. Alles moet naar deze eenheden geconverteerd worden en gegevensbronnen kunnen gecombineerd worden om een vollediger beeld van je verkoop te krijgen.
  3. Load: De getransformeerde gegevens worden nu geladen in een datawarehouse. Hier zijn ze klaar voor analyse. Je kunt bijvoorbeeld gegevensvisualisaties maken in Power BI om trends en patronen in je verkoop te ontdekken. Eigenlijk is gegevensvisualisatie dus een extra stap om uiteindelijk de getransformeerde data weer te geven.

De Complexiteit van ETL Processen

ETL-processen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van een organisatie en de complexiteit van de gegevens. Het uitvoeren van ETL-processen kan een uitdagende taak zijn, vooral als organisaties te maken hebben met een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen en veel ongestructureerde gegevens.

Daarom is het belangrijk om duidelijke processtappen te definiëren, zoals het identificeren van gegevensbronnen, het bepalen van transformatieregels, en het implementeren van laadprocessen. Daarbij is het belangrijk om regelmatige monitoring en onderhoud te blijven doen om ervoor te zorgen dat ETL-processen effectief blijven.

Data Warehouse Binnen de ETL Processen

Een data warehouse speelt een cruciale rol in het ETL-proces (Extract, Transform, Load). Het fungeert als de bestemming waar gegevens na extractie en transformatie naartoe worden geladen. Het data warehouse is als een centrale opslagplaats waar gegevens van verschillende bronnen worden samengebracht.

Wij maken zelf voor onze klanten gebruik van het Microsoft Azure datawarehouse. Met Azure watawarehouse hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over het beheer van fysieke hardware, omdat alles in de cloud wordt gehost. Dit maakt het gemakkelijk om te schalen en snel te reageren op veranderende behoeften.

Dit samen met de naadloze integratie van andere Microsoft producten is dan ook de reden dat wij Microsoft Azure gebruiken.

In het datawarehouse worden gegevens van verschillende bronnen samengevoegd en gestandaardiseerd. Het gestructureerde karakter van de gegevens in het data warehouse maakt het gemakkelijk om complexe query's uit te voeren en rapporten te genereren.

In een datawarehouse worden gegevens dus gelijkmatig of uniform gemaakt zijn en worden ze bruikbaar gemaakt voor analyse in bi-tools zoals Power BI.

Analyse in Power BI met ETL en Koppeling naar Azure Data Warehouse

Power BI is een zakelijk analysehulpmiddel van Microsoft. Om het volledige potentieel van Power BI te benutten, is het van essentieel belang om ETL-processen te integreren en verbinding te maken met Azure Data Warehouse.

Door het toepassen van ETL-methoden op ruwe gegevens en deze te laden in Azure Data Warehouse, kunnen organisaties een geoptimaliseerde gegevensbron creëren voor Power BI. Alle gegevens zijn nu immers uniform gemaakt. Dit maakt het weer gemakkelijk om geavanceerde analyses uit te voeren en kloppende rapporten en dashboards te maken.

Met de naadloze integratie van Power BI met Azure Data Warehouse kunnen gebruikers real-time interactieve analyses uitvoeren. Real-time betekent hier dat je elke dag toegang hebt tot de nieuwste gegevens door een automatisch ingestelde update. Dit zorgt ervoor dat je zelf niet meer je gegevens hoeft op te halen en te verwerken in bijvoorbeeld een Excelsheet.

De gegevens zijn al gestructureerd en geoptimaliseerd in het data warehouse, waardoor de prestaties van Power BI-rapporten en dashboards worden geoptimaliseerd. Dit stelt je weer in staat om diepgaande inzichten te verkrijgen en trends en patronen te ontdekken, wat cruciaal is voor datagestuurde besluitvorming.

Benieuwd hoe LinkThings Analytics je kan helpen met je ETL processen?

In dit artikel hebben we ETL verkend, van de basisconcepten tot specifieke toepassingen zoals ETL in Azure en ETL in Power BI. Het belang van ETL in het datamanagementproces kan tegenwoordig niet meer worden onderschat. Het kan je organisatie in staat stellen om gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en besluitvorming te ondersteunen.

Wij kunnen je helpen bij de ETL processen, van het realiseren van standaard dashboards, tot het realiseren van complexe dashboard. Mocht je interesse hebben kan je via de onderstaande knop vrijblijvend contact opnemen en dan bespreken we graag de mogelijkheden!

Verder lezen