Contact
Portal login
Backdrop

In de moderne digitale wereld is data de ruggengraat van bijna elke organisatie. Het is als een schatkist vol waardevolle informatie. Vandaar dat data ook wel vaker het nieuwe goud genoemd wordt. Maar vaak ligt de waardevolle data begraven onder een hoop rommelige gegevens. Hierdoor is het moeilijk om deze data optimaal te benutten. Data ontsluiten is daarom in deze wereld van groot belang. In deze blog leer je wat data ontsluiting is en beantwoorden we wat andere vragen.

Data ontsluiten

Wat is data ontsluiten

Data ontsluiten is het proces van het verzamelen en voorbereiden van ruwe gegevens, zodat dit uiteindelijk waardevolle inzichten voor je bedrijf kan opleveren. We kunnen het ook nog simpeler verwoorden: Het vinden van de juiste informatie en dit toegankelijk maken om het uiteindelijk visueel te maken zodat iedereen de gegevens kan begrijpen.

Data-ontsluiting begint met het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en deze om te zetten in een bruikbare vorm. Het gaat niet alleen om het ontsluiten van gegevens, maar ook om het begrijpen van de context hiervan. Misschien ben je benieuwd waarom de context ook belangrijk is, of waarom deze belangrijk is om te begrijpen. Daarom geven we hieronder een paar voorbeelden:

  1. Conclusies en besluitvorming: De context moet goed begrepen worden om uiteindelijk nauwkeurige conclusies te trekken uit de data.
  2. Relevantie: Niet alle gegevens zijn relevant voor een specifiek doel. Het kan zijn dat je veel gegevens hebt, die je eigenlijk niet wilt gebruiken. Door de context te begrijpen, kan je er voor kiezen om deze gegevens weg te laten voor dat doel.
  3. Rapportage: Wanneer de context duidelijk is, kan je betere rapportages opstellen. Deze rapportages zijn duidelijker te presenteren aan belanghebbenden.

De context draagt dus vooral bij aan de besluitvorming en de strategische planning voor zakelijke doeleinden. Daarbij heb je overbodige gegevens dus niet nodig voor je rapportages. Je kan er dan ook voor kiezen om die overbodige gegevens weg te laten.

De belangrijkste voordelen van data ontsluiting

We hebben eigenlijk al een paar voorbeelden benoemd, maar dat ging voornamelijk over de context van gegevens. Maar wat biedt data ontsluiting nu echt voor bedrijven, wanneer die data verder verwerkt is?

  1. Het stelt bedrijven in staat waardevolle inzichten te verkrijgen, om betere data gestuurde beslissingen te nemen.
  2. Het helpt bedrijven bij het herkennen van patronen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld bedrijfsprocessen optimaliseren.
  3. Door data te ontsluiten, kunnen bedrijven ook de concurrentie voorblijven. Ze kunnen sneller reageren op veranderingen in de markt. Dit kan leiden tot een aanzienlijk concurrentievoordeel.
  4. Het kan daarbij ook de productiviteit verhogen en de efficiëntie verbeteren.

Data ontsluiting is dus eigenlijk een investering in de toekomst, maar kan ook in de huidige bedrijfsvoering erg nuttig zijn. Het ontsluiten van de data is wel slechts één van de stappen die nodig zijn om de gegevens visueel te maken. Maar het is dus echt nodig om de data visueel te maken, in bijvoorbeeld een Power BI dashboard.

Data ontsluiting en privacy

Privacy is erg belangrijk voor veel bedrijven. Bij het ontsluiten van data is dit ook niet anders. Bedrijven willen gegevens gebruiken om meer inzichten te krijgen. Maar natuurlijk moeten ze ook voorzichtig zijn met het delen van persoonlijke informatie.

Om privacy te waarborgen, moeten bedrijven eerlijk zijn over welke gegevens ze verzamelen, waarom ze dat doen en hoe ze die zullen gebruiken. Ze moeten er ook voor zorgen dat de gegevens veilig zijn en dat alleen de juiste mensen er toegang toe hebben. Daarom kan je ons altijd benaderen als je hier vragen over hebt.

Wat moet er gebeuren na de data ontsluiting om de data visueel te maken.

Nadat de gegevens zijn ontsloten kan er worden begonnen met visueel maken van de data. Alle gegevens worden opgeslagen in een datawarehouse. Hier kunnen historische gegevens opgeslagen worden en door gegevens hier op te slaan kunnen complexere vraagstukken, die uiteindelijk getoond kunnen worden in een dashboard, ondersteunt worden.

Daarna kunnen de gegevens getransformeerd en omgezet worden naar een visueel dashboard met behulp van Business Intelligence (BI).

Eén van de tools die hiervoor gebruikt kan worden is Power BI (Business Intelligence) van Microsoft. Dit is de meest gebruikte tool en is dan ook de tool die wij gebruiken om data visueel te maken. Als je benieuwd bent wat wie hierin voor jouw bedrijf kunnen betekenen kan je hier contact met ons opnemen!

Verder lezen