Contact
Portal login
Backdrop

Ook dichter bij huis stuwt LinkThings met Power BI dashboarding naar een hoger niveau. In nauwe samenwerking met de Westlandse bedrijvengroep DAEL heeft LinkThings een set dashboards ontwikkeld die recentelijk door de DAEL Groep in gebruik is genomen. 

De DAEL Groep bestaat uit zes zelfstandig opererende ondernemingen. Het zijn bedrijven die opereren op het snijvlak van technologie en innovatie, elk op een ander terrein. Als bedrijvengroep bestrijkt DAEL niet alleen een breed scala aan projecten, maar ook meerdere landen; België, Engeland, Nederland en Schotland.

Dael groep en LinkThings samenwerking

Project-en financiële rapportages

Binnen deze ondernemingen speelt inzicht in de data een steeds belangrijkere rol. Het gebruik van data in combinatie met Power BI moet er voor zorgen dat er meer inzicht komt en dat het sturen aan de hand van deze inzichten eenvoudiger en betrouwbaarder wordt. In eerste instantie wordt er gestart met de projectrapportages zodat er zowel op operationeel als op management niveau gebruik kan worden gemaakt van deze dashboards. Naast de projectrapportages zullen er ook financiële dashboards worden ontwikkeld om operationele inzichten te kunnen combineren met financiële aspecten. 

Excel sheets

Voorheen werd er veelal gewerkt met Excel sheets. Deze zijn in de afgelopen jaren gegroeid tot grote bestanden die handmatig moesten worden bijgehouden en worden bijgewerkt. Door de komst van Power BI zullen de nieuwe dashboards altijd up-to-date zijn en kan iedereen zelfstandig aan de slag met zijn of haar dashboard wanneer hij of zij dat wil.

Invulling databronnen

"Naast de inzichten die voortkomen uit de dashboards bieden de dashboards ons ook inzicht in de inrichting van onze databronnen. Aan de hand van deze data wordt namelijk direct zichtbaar wat de kwaliteit is van onze data. Het biedt ons de mogelijkheid om onze datakwaliteit naar een hoger niveau te tillen zodat de toegevoegde waarde van de dashboards nog hoger wordt. "

Quote

"Door middel van deze dashboards kan er op een juiste manier gestuurd worden en hebben alle betrokken personen direct inzicht in zijn of haar datavraagstuk!" – “Thijs van Wingerden”

Verder lezen