Contact
Portal login
Backdrop

Wessel van Dam is na zijn master Psychologie aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarin hij de mate waarin modaliteit-specifieke hersengebieden betrokken zijn bij het representeren van concepten onderzocht. Na zijn promotietraject is hij vertrokken naar de Verenigde Staten waar hij werkzaam was als Postdoc in een interdisciplinair onderzoeksteam. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan met het toepassen van Machine Learning technieken in de analyse van hersenactiviteit.

Image

Wessel van Dam

Na een aantal jaar in de Verenigde Staten, besloot Wessel terug te keren naar Nederland waar hij zijn weg wist te vinden naar het Westland om fulltime aan de slag te gaan als Data en Analytics Specialist. Hij kan niet wachten om zich te ontwikkelen als expert op het gebied van Business Intelligence en Power BI en vervolgens zijn reeds opgedane kennis op het gebied van Machine Learning toe te passen in de voorspellende datamodellen van LinkThings.

Welkom en veel succes!

Verder lezen