Contact
Portal login
Backdrop

Binnen EuroZaken is er altijd al de behoefte geweest aan stuurinformatie gebaseerd op de beschikbare data. Dit werd voorheen opgeleverd via complexe Excelsheets en papieren lijsten. Tegenwoordig wordt alle data nachtelijk opgehaald uit de verschillende databronnen en gevisualiseerd in dashboards binnen het LinkThings Portal! Dit brengt nog meer inzicht in de data en zorgt er ook voor dat de inzichten actueel zijn en dat iedereen altijd over dezelfde inzichten beschikt!

Samenwerking Eurozaken en LinkThings

EuroZaken

Bedrijven willen groeien. En groei gaat gepaard met een behoefte aan financiering. EuroZaken wil deze groei faciliteren door kapitaal van ondernemers die deze groei al gerealiseerd hebben, te koppelen aan de financieringsbehoeften van ondernemingen.

EuroZaken is een familiebedrijf dat het eerste loket wilt zijn voor ondernemingen met een behoefte aan een groeifinanciering vanaf € 1 miljoen. De gelden voor deze leningen worden bij (ex-) ondernemers aangetrokken vanaf € 100.000.

Inzicht -> Proces -> Optimalisatie

Na het visualiseren en inzichtelijk maken van de data vanuit het softwaresysteem werd al snel duidelijk dat er heel veel data beschikbaar was. Echter werd ook direct inzichtelijk dat de huidige inrichting en indeling verre van ideaal was. Naar aanleiding van de eerste oplevering is EuroZaken direct gaan schakelen om alle beschikbare data op de meeste ideale manier te kunnen tonen in de dashboards. Hiervoor is zowel intern als extern gekeken naar de gehele infrastructuur en het proces. Door het optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen en masterdata is er nog meer inzicht en gemak ontstaan bij het benutten van deze data aan de hand van dashboards.

Samenwerking

Doordat LinkThings snel het businessmodel van EuroZaken doorgrond heeft, hebben we snel de juiste informatie naar boven gekregen en daarmee de juiste dashboards. De samenwerking verloopt daardoor zeer prettig en is uiterst effectief.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van onder andere Kevin en Tim werd door ons als erg prettig ervaren. Ze waren beide bereid om eerst een aantal stappen terug te zetten om vervolgens er meer vooruit te zetten. Ze zagen beide in dat als de inrichting niet optimaal is, de dashboards dat uiteindelijk ook niet kunnen zijn. De kennis en bereidwilligheid werd dan ook als erg prettig ervaren. – Frank Broos

Quote

De visualisatie van al onze data in de dashboards van LinkThings heeft ons niet alleen meer inzicht verschaft. We hebben hierdoor operationeel en commercieel efficiencyslagen kunnen maken. – Tim Gudde

Verder lezen