Contact
Portal login
Backdrop

Databronnen vormen de bouwstenen van onze digitale wereld. Ze bevatten alle informatie die we kunnen gebruiken om inzichten te verwerven, beslissingen te nemen en problemen op te lossen. In deze blogpost zullen we bespreken wat databronnen zijn, waar je ze kunt vinden en hoe ze van invloed zijn op ons dagelijks leven.

Wat zijn Databronnen?

Databronnen zijn verzamelingen van gegevens die informatie bevatten over specifieke onderwerpen, zoals klantgegevens, financiële cijfers, of het weer. Deze gegevens kunnen variëren van eenvoudige tekstbestanden tot complexe databases met miljoenen records. Databronnen zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals overheidsinstanties, bedrijven, onderzoeksinstellingen en individuen.

Databron of dataset?

Databronnen en datasets worden ook wel vaker door elkaar gehaald en dat is te begrijpen. Een databron is namelijk echt de bron van de gegevens, terwijl een dataset de daadwerkelijke verzameling van de data is. Een dataset kan dus ook bestaan uit gegevens die afkomstig zijn van één of meerdere databronnen. Deze databronnen kunnen dan zijn samengevoegd om een complete set van informatie te creëren.

Voorbeelden van databronnen

Om wat duidelijker te schetsen wat databronnen zijn, is het goed om naar een aantal voorbeelden te kijken wat een databron is. Veel bedrijven maken gebruik van Google Analytics 4 (GA4) voor hun marketing activiteiten.

Voorbeeld databron GA4

Om gegevens in GA4 te verzamelen is het noodzakelijk om een trackingcode op de website te plaatsen. De trackingcode kan dan gegevens verzamelen over de bezoekers en hun activiteiten. Dit is bijvoorbeeld informatie over de paginaweergaven, de gebeurtenissen, demografische gegevens en meer.

De databronnen in het voorbeeld van GA4 zijn de informatie die wordt verzameld door de trackingcode van je website.

Voorbeeld databron Exact Online

Exact Online is één van de meest gebuikte boekhoudsoftware die gegevens bijhoudt met betrekking tot financiele transacties, facturen, uitgaven etc. Deze gegevens worden opgeslagen in Exact Online.

De databronnen in het voorbeeld van Exact Online zijn de informatie die in het softwarepakket zelf zijn opgeslagen.

Er zijn natuurlijk enorm veel databronnen beschikbaar, dus hieronder in de afbeelding zijn een aantal andere databronnen weergegeven.

Voorbeeld van databronnen

Databronnen van softwarepakketten

Zoals je waarschijnlijk wel kan begrijpen werkt elk softwarepakket anders, kijkend naar de databronnen. Softwarepakketten kunnen onderverdeel worden in drie soorten databronnen, namelijk:

  1. Software met interne databronnen: Exact Online is dus een mooi voorbeeld van een softwarepakket dat gebruik maakt van interne databronnen. De financiële gegevens, zoals inkomsten, uitgaven, klantgegevens en facturen, worden gegenereerd en opgeslagen in het Exact Online-platform zelf. Het is ontworpen om financiële gegevens van een bedrijf intern te beheren.
  2. Software met externe databronnen: Business Intelligence tools zoals Microsoft Power BI maken alleen meer gebruik van externe databronnen. Deze tool is ontworpen om gegevens uit verschillende externe databronnen te verzamelen, te combineren en te analyseren. Dit helpt bedrijven om meer inzicht te geven in hun bedrijfsprestaties.
  3. Software met hybride databronnen: Google Analytics 4 is een goed voorbeeld van een softwarepakket dat gebruikt maakt van zowel interne als externe databronnen. GA4 werkt dus meer hybride. Het verzamelt intern gegevens met betrekking tot het gedrag van websitebezoekers. Door integratie en koppeling met andere software en tools kan GA4 ook informatie ophalen van externe databronnen. Denk hierbij aan de koppeling van GA4 met Google Search Console.

Benieuwd hoe LinkThings Analytics jouw databronnen kan ontsluiten?

LinkThings kan je helpen bij het ontsluiten van je databronnen, zodat je al je gegevens van je databronnen in een overzichtelijk Power BI dashboard kan inzien. Het is voor ons mogelijk om verschillende softwarepakketten te koppelen om een totaal inzicht te generen van al je bedrijfsdata en bedrijfsprestaties.

Mocht je interesse hebben in het ontsluiten van je databronnen kan je via de onderstaande knop vrijblijvend contact opnemen en dan bespreken we graag de mogelijkheden!

Verder lezen