Contact
Portal login
Backdrop

Business Intelligence staat voor het verzamelen en analyseren van data binnen de bedrijfsvoering. Business Intelligence is niet zozeer een specifiek “iets”, maar meer een overkoepelende term voor het verzamelen, beschikbaar stellen en analyseren van data binnen de bedrijfsvoering. Deze activiteiten geven in één oogopslag een overzichtelijk beeld van het bedrijf, zodat er beter gestuurd kan worden en iedereen aan de slag kan met zijn of haar data vraagstukken.

Business Intelligence voorbeeld dashboard

Waarom is BI belangrijk?

Business Intelligence helpt mensen betere besluiten te nemen door de beschikbare data visueel weer te geven in de vorm van een dashboard, ingericht aan de hand van de bedrijfsbehoefte. Het biedt inzichten in de prestaties van het bedrijf zodat er actief gemonitord en gestuurd kan worden.

Business Intelligence helpt mensen betere besluiten te nemen door de beschikbare data visueel weer te geven in de vorm van een dashboard, ingericht aan de hand van de bedrijfsbehoefte. Het biedt inzichten in de prestaties van het bedrijf zodat er actief gemonitord en gestuurd kan worden. Het helpt trends in de branche te ontdekken om verkoopomzet of winst te verhogen. Op het moment dat dit op een juiste manier wordt ingezet helpt het bij het inzichtelijk maken van doelstellingen en prestaties van bijvoorbeeld partners. Nagenoeg ieder aspect van een bedrijf kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van Business Intelligence.

De digitale transformatie heeft een enorme groei aan informatie gecreëerd en is nog steeds groeiende. Data wordt overal gecreëerd en is diep verweven binnen organisaties, groot en klein. De verwachting is dat iedereen toegang en inzicht moet hebben tot deze data om dagelijkse besluiten op te baseren en zicht te hebben op mogelijkheden voor nieuwe kansen.

Een Business Intelligence tool maakt het beschikbaar stellen van data, het toevoegen van nieuwe bronnen en het genereren van dashboards en rapporten eenvoudig. Dit zorgt in korte termijn voor de benodigde inzichten en voordelen voor je organisatie.

1. Tijdsbesparing

Binnen organisaties wordt veel tijd besteedt aan het maken van diverse, vaak handmatig opgeleverde rapportages. Deze worden vaak wekelijks rond gestuurd binnen de organisatie. Door tijdsdruk worden veel rapporten niet of nauwelijks bekeken. Waarbij opkomende dagelijkse vragen vaak niet direct te beantwoorden zijn aan de hand van deze statische rapporten. Dit kost veel tijd en geld en leidt uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor je onderneming.

Aan de hand van een Business Intelligence tool kan er real time inzicht gegenereerd worden in alle databronnen. Via deze tool kan dit interactief beschikbaar gesteld worden aan alle medewerkers die zelfstandig aan de slag kunnen met zijn of haar data vraagstukken. Op het moment dat het hen uitkomt.

2. Lagere kosten, verhoging van marge en hogere winsten

Snel inzicht in de belangrijkste bedrijfsprocessen en KPI’s. Met een paar klikken heb je een totaal overzicht van bijvoorbeeld de verkoopcijfers uitgesplitst per periode, klanten en producten. Vanuit het grote overzicht herken je direct bijzonderheden zoals een proces waarin de kosten te hoog zijn. Door middel van drilldown functionaliteiten is direct op detail niveau inzichtelijk wat de oorzaken zijn en welke acties er nodig zijn. Op deze manier kun je snel sturen op de processen, wat kan leiden tot lagere kosten en hogere winsten.

3. Handmatige en statische rapporten niet langer nodig

Door het implementeren van een Business Intelligence tool verlaagt dit de noodzaak voor wekelijkse statische rapporten naar een minimaal niveau. Het beschikbaar stellen van deze statische rapporten, vanuit meerdere databronnen, kost veel tijd. Met een Business Intelligence oplossing worden alle databronnen visueel weergegeven in één of meerdere dashboards die altijd up-to-date en beschikbaar zijn voor iedereen. Dit zorgt ervoor dat de handmatige en statische rapporten, die nu beschikbaar worden gesteld via exports vanuit verschillende systemen, van minimaal belang worden.

4. Altijd voor iedereen en overal toegankelijk

In tegenstelling tot de huidige rapportages en overzichten, waar slechts een aantal mensen betrokken zijn bij het creëren van inzicht, biedt een Business Intelligence tool iedereen toegang tot de voor hun benodigde inzichten. Werkgroepen, afdelingen en complete business units krijgen toegang tot alle benodigde data op het door hen gebruikte device om zo betere beslissingen te nemen.

5. Single Source of Truth

Datakwaliteit is cruciaal voor het nemen van beslissingen aan de hand van data. Het beschikbaar stellen van één omgeving waarin alle databronnen samen komen en beschikbaar worden gesteld voor iedereen betekent het einde van meerdere waarheden. Rapporten hoeven niet meer te worden doorgestuurd, die vervolgens door eenieder aangepast worden tot hun eigen waarheid.

Waarom niet beginnen met Business Intelligence? Én waarom je dat wel zou moeten doen.

Het wel of niet starten met een Business Intelligence tool hangt af van een aantal factoren. Wellicht is het niet bekend wat er mogelijk is of wat het nu precies doet. Aan de hand van deze pagina wordt beschreven waarom je juist wel zou moeten starten met Business Intelligence.

1. Datakwaliteit niet op orde

Garbage in, garbage out is binnen de IT een mooi gezegde dat veel wordt gebruikt in relatie tot Business Intelligence. Dit kan enerzijds een reden zijn om niet te starten met een Business Intelligence tool, maar anderzijds juist wel om aan te tonen hoe belangrijk een correcte masterdata inrichting is. Met Business Intelligence wordt het belang van masterdata direct visueel. Door te starten met Business Intelligence wordt de kwaliteit van de rapportages sterk verbeterd.

2. Te duur

Business Intelligence is een geruime periode gezien als alleen voor “de grote bedrijven”. Inmiddels is dit al lang niet meer zo en is dit eigenlijk voor elk bedrijf toegankelijk, groot of klein. Om een beeld te geven, het Business Intelligence programma Power BI van Microsoft kost €8,40 per gebruiker, per maand. De drempel om te starten met Business Intelligence is vele malen lager dan voorheen.

Het is ingewikkeld om precies aan te geven wat een Business Intelligence tool precies oplevert, maar wij zien dat bedrijven die actief gebruik maken van een Business Intelligence oplossing beter kunnen reageren en sturen op processen. Dit werkt omzet/winst verhogend en kostenbesparend. Of het nu om productieverbetering of een verbeterde inkoop gaat, in iedere tak van sport zit verbetering.

3. Zelf een Datawarehouse inrichten

Het is zeker een optie om zelfstandig aan de slag te gaan met het bijvoorbeeld inrichten van een datawarehouse. Echter, wordt punt twee dan wellicht waarheid. Als je niet dagelijks bezig bent met SQL of het bouwen van een datawarehouse, wordt het vaak een ingewikkeld project. Je zou het kunnen vergelijken met een verbouwing. Je kunt dit vaak best zelf, maar of het uiteindelijk helemaal naar wens en correct is blijft de vraag.

4. Het is voor ons te ingewikkeld

Op het moment dat er geen of weinig kennis aanwezig is binnen een organisatie wordt het al snel gezien als te ingewikkeld of als niet voor ons geschikt. Dit terwijl Business Intelligence perfect geschikt is als ondersteunende tool voor verschillende rollen binnen een onderneming. Een Business Intelligence tool kan zo ingericht worden dat de gebruiker alleen maar hoeft te kijken en te klikken om te zien wat er aan de hand is. Dit alles zonder dat er ook maar één iemand kennis hoeft te hebben van de gehele inrichting.

5. Wij weten alles al

Dat geloven wij direct! Maar toch, als je iets dieper inzoomt en alle bedrijfsdata aanspreekt, dan zie je toch dat er altijd ruimte voor verbetering is. Met een Business Intelligence oplossing hebt je een 360° beeld van het gehele bedrijf en hebt je te allen tijden inzicht in de gehele bedrijfsvoering.

Hoe werkt business Intelligence?

Bedrijven willen te allen tijde snel inzicht op haar vragen en doelstellingen. Om dit te kunnen realiseren is het van belang alle databronnen te beschikbaar te stellen, te analyseren en visueel weer te geven. Op technisch vlak is het van belang om al deze ongestructureerde data om te zetten in overzichtelijke en interactieve dashboards zodat de gebruikers zelfstandig aan de slag kunnen met zijn of haar data vraagstukken.

Zo kunnen verschillende gebruikers verschillende rollen en rechten bevatten binnen verschillende rapporten. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste informatie.

Het Business Intelligence programma Power BI van Microsoft is volgens Gartner momenteel dé tool om aan de slag te gaan met data visualisatie en data analyse. Power BI is het programma dat alle bovenstaande punten helpt realiseren. In deze omgeving kunnen één of meerdere databronnen beschikbaar worden gesteld in de vorm van dashboards of rapportages. Op deze manier kan iedereen altijd aan de slag met zijn of haar data, waar dan ook.

Aan de hand Power BI wordt werken met data eenvoudig, leuk en visueel!

Verder lezen